Здравейте , използвайте Вход или Регистрация
Нямате добавени услуги
Месечно
Абонамент

Продуктът „Смарт Акаунт” е за търговски предприятия с до 10 служителя, като цената е за месечен абонамент.

 

Цената включва:
Комплексно счетоводно обслужване, в съответствие с националното счетоводно и данъчно законодателство;
Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ;
Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Годишно счетоводно приключване;
Консултации във връзка със счетоводното законодателство;
Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране;
Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
Изготвяне трудови договори и досиета;
Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
Подаване на месечна информация на осигурените лица;
Подаване на информация за сключените трудови договори;
Подаване на документи до НАП.

 

 Вижте още от подкатегория: Счетоводство

UltraOffice бюлетин

Абонирайте се за UltraOffice бюлетина и получавайте всички предложения на email'а си. Не предоставяме email'ите на трети лица/фирми и не разпращаме spam.

Log in or create an account