Здравейте , използвайте Вход или Регистрация
Нямате добавени услуги

Членове

 1.  „Ултра Офис” ЕООД

 

- „Ултра Офис” ЕООД със седалище и адрес на управление град Пловдив, стартира своята дейност през 2008г. с предмет на дейност Счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и консултантски услуги. "Ултра Офис" ЕООД оказва пълно съдействие по всички счетоводни услуги и одиторски въпроси в Клъстера. 

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
2.  „Хазарос Четинян” ЕООД

 

- Фирмата е основана през 2007г. със седалище град Пловдив с предмет на дейност: Покупка на стоки с цел продажба в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество. 

Специализация: Регистрация, пререгистрация, вписване на промени в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества, регистрация и пререгистрация, вписване на промени в обстоятелствата и заличаване на ЕТ по Закона за търговския регистър. Регистрация на дружества и фондации. Водене на преговори и сключване на предварителни и окончателни договори при всякакъв вид сделки с недвижими и движими имоти. Фирмата предлага пакети, които включват всички необходими документи и заявления за регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД, АД, както и за промени в обстоятелствата на вече регистрирани фирми в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Данъчни консултации. 

Управител- Хазарос Гирагос Четенян

Хазарос Гирагос Четенян има висше техническо (Специалност Електроника и автоматика), висше икономическо (Специалност Икономика на търговията) и висше юридическо (Степен Магистър) с придобита юридическа правоспособност, както и преквалификации по Счетоводна и правна дейност на фирми и Банково счетоводство. 

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

 

3. „Европа Проджект Консулт” ЕООД

 

- Фирмата е основана през 2008г. в град Пловдив с дейност консултантски, счетоводни, информационни, административни и други услуги и дейности, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки и всички други търговски сделки. 

„Европа Проджект Консулт” ЕООД е основана през 2008г. в град Пловдив с дейност консултантски, счетоводни, информационни, административни и други услуги и дейности, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки и всички други търговски сделки. 

 „Европа Проджект Консулт” ЕООД има опит в консултации за съществуващите възможности за финансиране, предлагане на най-добрия вариант за кандидатстване и оказване на методическа помощ за клиенти желаещи да разработят проект. Подготовка на договори, подбор и назначаване на проектни екипи. Разработване на проектни предложения по Оперативна Програма „Регионално Развитие”. Консултации и експертна помощ за успешно управление, изпълнение и отчитане на проекти. Консултации и помощ за осигуряване на подходящо мостово финансиране, разработване на планове за действие, планове за урпавление на риска, планове за движение на паричните потоци и други документи, подпомагащи проектния мениджмънт. Юридически и финансови консултации свързани с изпълнение на проекти. Консултации по разработване и подготовка на тръжна документация, консултации за подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП. Изготвяне на Предпроектни проучвания, Финансови анализи, Бизнес Планове. Обучения, организиране на конференции, семинари и други във връзка с консултации за Разработване на проектни предложения по Оперативна Програма „Регионално Развитие”. 

 

 

 

4. „Ем Джи Ем” ЕООД

- „Ем Джи Ем” ЕООД е създадена през 2003г. със седалище град Пловдив. 

Специализирана в счетоводно обслужване по международни счетоводни стандарти, инвестиционно консултиране на инвеститори от чужбина, осъществяване на внос и износ на стоки. Второто крило на фирмата представлява екип от специалисти, които извършват консултации и разработване на проекти по Оперативна Програма „Развитие на Селските Райони”. 

„Ем Джи Ем” ЕООД има опит в консултации и експертна помощ за успешно управление, изпълнение и отчитане на проекти. Подготовка на договори, подбор и назначаване на проектни екипи. Консултации и помощ за осигуряване на подходящо мостово финансиране, разработване на планове за действие, планове за урпавление на риска, планове за движение на паричните потоци и други документи, подпомагащи проектния мениджмънт. Изготвяне на Предпроектни проучвания, Финансови анализи, Бизнес Планове. Обучения, организиране на конференции, семинари и други във връзка с консултации за Разработване на проектни предложения по Оперативна Програма „Развитие на Селските Райони”. 

 

5. „Добреви” ЕООД
 

- „Добреви” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив е създадена през 2006г. 

Фирмата е с предмет на дейност: Цялостно фирмено обслужване и съдействие при изваждане на различни видове лицензи, удостоверения, разрешителни, сертификати, необходими при извършването на специфични дейности, търговия с определени стоки и услуги, съответствието им на стандартите. Обработка и подаване на документи за съответните лицензи, включително и по електронен път. Специализирани данъчни консултации. 

„Добреви” ЕООД има дългогодишен опит в цялостно фирмено обслужване и съдействие при изваждане на различни видове лицензи, удостоверения, разрешителни, сертификати. 

 

6. „Ес Енд Ес Контакт”

 

- „Ес Енд Ес Контакт” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив е основана през 2003г.  Фирмата извършва специализиран превод и легализации, езикови обучения, тренинги, консултации за обучения и работа в чужбина. Писмен и устен превод, локализация на софтуер, уеб страници и мултимедия, мобилни приложения; интернационализация; корекция, редакция и контрол на качеството; създаване и управление на терминологични речници; многоезична предпечатна подготовка на материали; легализация.

 

 7. „Уебрич Дизайн” ЕООД

- „Уебрич Дизайн” ЕООД е с адрес на управление град Пловдив, като е създадена през 2010г. Компанията е специализирана в дизайн, разработка и оптимизация, на уеб сайтове и тяхното позициониране в мрежата. Фирмата също така се занимава с разработка на малки информационни системи, поддръжка на бази данни, сървъри и други. 

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

8. „ПОЗИТИВНО СЧЕТОВОДСТВО” ЕООД

 

- „ПОЗИТИВНО СЧЕТОВОДСТВО” ЕООД е създадена през 2013г. в град Пловдив. Предмета на дейност на фирмата е: Счетоводни услуги и консултации, счетоводна отчетност и съставяне на отчети по реда на закона за счетоводство, офис услуги, търговска и всякаква друга дейност, за която няма изрчина законова забрана.

 

9. „Скай МБ” ЕООД
 

Фирмата е създадена през 2013г.  със седалище и адрес на управление град Пловдив. Основната дейност на фирмата е маркетинг и пазарни проучвания, счетоводни услуги и данъчни консултации, включително съставяне на отчети по реда на закона за счетоводството, офис услуги, търговия на едро и дребно.

 

UltraOffice бюлетин

Абонирайте се за UltraOffice бюлетина и получавайте всички предложения на email'а си. Не предоставяме email'ите на трети лица/фирми и не разпращаме spam.

Log in or create an account