Здравейте , използвайте Вход или Регистрация
Нямате добавени услуги

Нови членове

Клъстерът е създаден Август месец 2012 година, с предмет на дейност: Информационно и иновационно предлагане на бизнес услуги - продукти, разработени от членовете на Клъстера; Създаване и ресурсно обезпечаване на административно тяло на Клъстера; Разработване на обща, маркетингова и инвестиционна стратегия; Участие в събития и организиране на събития на членовете на Клъстера; Създаване на интернет страница и интранет мрежа за популяризиране на предлаганите офис продукти и подобрена комуникация; Изграждане и популяризиране на марката “Ултра Офис Клъстер”; Обмен на продукти и идеи, обучение на кадри; Разширяване на обхвата на предлаганите продукти, чрез привличане на нови членове – съдружници; Разкриване на нови национални и трансгранични пазарни възможности; Привличане на финансов ресурс от национални и европейски програми за повишаване на конкурентоспособността на членовете на Клъстера; Всякаква друга дейност, която подпомага Клъстера и неговите членове и не е забранена със закон. 

 Основната му дейност е създаване и с ресурсно обезпечаване на „Ултра Офис Клъстер“ ООД, който представлява обединение с цел предлагане на широк обхват услуги за обслужването и функционирането на едно юридическо лице, независимо дали е стартираща компания, микро, малък или среден бизнес. Обединението само по себе си ще функционира с два типа контрагенти. От една страна са членовете на клъстера, компании които предлагат различни видове административни продукти и услуги, а от друга страна са клиентите на този вид услуги. Предвижда се членовете на клъстера да бъдат и едновременно потребители на услугите на останалите членове от клъстера. Това създава предпоставка за възникването и заздравяването на междуфирмено доверие, благоприятна бизнес етика и улеснява търговските процеси, доверието и комуникацията между клъстерните членове и техните клиенти. 

Освен че ще са партньори, клъстерните членове ще бъдат и конкуренти. Всеки един от тях ще се стреми да предлага продукти и услуги на достъпни цени, като поддържа високо качество, тъй като освен грижата за своя имидж, клъстерните членове поемат грижата и за имиджа на клъстера като цяло. Тези техни усилия ще бъдат поощрявани от страна на клъстерното тяло или съответно санкционирани. 

Клъстерното тяло ще бъде отговорно за популяризирането на дейностите на съответните членове, както и на дейността на клъстера като цяло. Чрез използването на определени механизми, основно в областта на маркетинга ще се информират и привличат нови потребители, ще създава връзки с други потенциални членове на клъстера, ще се контролират, координират и гарантират взаимоотношенията между клъстерните членове и клиентите, които се обслужват.   

 

 

 Изтеглете формуляра за кандидатстване тук.

UltraOffice бюлетин

Абонирайте се за UltraOffice бюлетина и получавайте всички предложения на email'а си. Не предоставяме email'ите на трети лица/фирми и не разпращаме spam.

Log in or create an account